NYA STÅLPRISER 2018-03-05

2018-03-05

Prislista

Höjda priser på balk, stång, hålprofiler, och rör. Höjda fraktpriser.

Den starka konjunkturen med en ökad efterfrågan på stål gör att priserna fortsätter att öka. Leveranstiderna från stålverken är fortsatt längre än normalt. Den goda beläggningen och stigande priser på råvaror ger att vi förmodligen kommer att se ytterligare höjningar under våren.

Effekterna av USA:s troliga beslut om införandet av ytterligare tullar på stål och att det omfattar import från alla länder är svårbedömda. Detta till stor del beroende på vilka motåtgärder som andra länder vidtar. Det kommer att bidra till en orolig situation.

Den starka konjunkturen driver också upp kostnadsbilden för frakter, vi måste därför höja våra fraktpriser. Den nya debiteringen blir 0,70 SEK/kg och med en min. debitering om 890 SEK/sändning.

Du
hittar våra uppdaterade priser här och  i länken till höger. Gäller från och med 
2018-03-05.

Prisförändringar

Förändringarna mot föregående lista ser du här
Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan