NYA STÅLPRISER 2017-11-16

2017-11-14

Prislista

Höjda priser på balk och specialstål.

Den starka efterfrågan på stål till driver upp priserna på balk och specialstål. Prisuppgången påverkas också av stigande produktionskostnader för smältning av skrot då grafitelektroder har stigit kraftigt i pris.

Denna lista gäller från och med 2017-11-16.

  • Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan