NYA STÅLPRISER 2016-10-05

2016-10-04

Prislista

Priserna på de flesta plåt och plåtbaserade produkter går upp.

Det har till stor del sin grund i de skyddstullar som EU har infört på plåt från i första hand Kina och Ryssland. Efterfrågan på Europeiska produkter har ökat och vi ser längre leveranstider till följd av verkens ökade beläggning. Höjda priser på malm och koks samt en försvagad svensk krona speglas också i dessa höjningar. 

Armeringspriserna sänks vilket beror på minskad efterfrågan och därtill lägre priser på insatsvaran skrot. På våra övriga produkter har vi inga prisförändringar.

Mer information hittar du här.

Dela denna sida

Prislista

Sök efter produkter och priser.

Ta mig till prislistan