NYA PRISER ARMERING FR O M 2016-04-18

2016-05-23

Armeringstal_1280x400_CompQual80.jpg

Priserna på armering fortsätter att stiga p.g.a. ökade skrotpriser.

Det är bl.a. fortsatt brist på valstråd för nättillverkning. Dock kan vi se en avmattning i skrotpriset och på vissa håll talas det om fallande skrotpriser. Vi har idag inget konkret men förväntar oss en nedgång kanske innan hösten. Med de prisökningar vi fått tvingas vi höja prislistan enligt nedan: Rakstål +1,00 kr/kg Nät +0,70 kr/kg.

Dela denna sida