Ny ordförande ser ljuset i tunneln

2018-01-17

marie-nilsson-ordf-if-metall-960x300_CompQual80.jpg

Fackförbundet IF Metalls första kvinnliga ordförande Marie Nilsson ser hoppfullt på stålbranschens utveckling. – Det har varit några tuffa år men nu ökar investeringarna, säger hon.

Överproduktion, överlag pressade priser, billigt kinesiskt stål. Den svenska stålbranschen har haft det jobbigt.
– Nu tycks vi vara på rätt väg och efterfrågan på stål ser ut att öka på längre sikt. Och global urbanisering innebär mer byggande. Sverige är dessutom bra på att utveckla stålet, att hitta nya egenskaper, säger Marie Nilsson.

IF Metall har cirka 315 000 medlemmar. Runt 30 000 av dem arbetar inom stålindustrin. Både för dem och Sverige är det viktigt att stålindustrin lever. Då genereras exportintäkter och arbetstillfällen – ofta på mindre orter – samt innovativa produkter.
– För att ta tillvara möjligheterna med den tekniska utvecklingen måste kompetensutveckling och kompetensförsörjning fungera. Hur ska vi till exempel få yngre att vilja arbeta med detta? Det är en samhällsbyggarfråga.

Marie Nilsson anser att den nya 3Dprint-tekniken, utvecklingen av stålets egenskaper, och allt bättre metallpulver är fina exempel på svenska framsteg.
– Exempelvis kräver den pågående digitaliseringen och satsningen på nya energisystem nya material, och där kan Sverige ligga i framkant, säger hon.
För att kunna konkurrera krävs större och modernare produktionskapacitet. Och nu byts delar av den relativt gamla svenska maskinparken ut.
– SSAB, Outokumpu, och Ovako satsar exempelvis på ökade volymer och skräddarsydda produkter. Surahammars Bruks har kommit igen genom att nischa sig mot tunnare elektroplåt. Och Uddeholm har byggt en ny pulveranläggning i Hagfors. För att nämna några bolag.

En annan spännande sak är att svensk stålindustri tagit sig an utmaningen att minska sin klimatpåverkan.
– Det finns ett klart mål att på sikt bli helt klimatneutrala. Där ingår satsningen på att tillverka stål utan kol, som SSAB gör med LKAB och Vattenfall.

SÄKRARE ANSTÄLLNINGAR

För att inte stålföretagen ska byta ut folk i onödan har IF Metall ”Trygghet och flexibilitet” på agendan. ”För att slippa onödiga varsel kan personalen tillfälligt gå ner i arbetstid. Vi vill utveckla detta ännu mer så att alla är mer förberedda både i nedoch uppgång samt vid strukturförändringar”, säger Marie Nilsson.

 

Dela denna sida