Nu vänder det

2022-07-07

1280x400_SST_workers_discussing_site_CompQual80.jpg

Det är utan tvekan så att vi kan se att försörjningsproblematiken är löst. Nya relationer har skapats och efterfrågan har minskat något. Störningarna inom industrin i brist på halvledare och komponenter minskar behoven av stål.

Det är utan tvekan så att vi kan se att försörjningsproblematiken är löst. Nya relationer har skapats och efterfrågan har minskat något. Störningarna inom industrin i brist på halvledare och komponenter minskar behoven av stål.

Nya utbrott av Covid i Kina gör att efterfrågan i det land som också producerar mest stål har minskat. I stort har bristen som uppstod i bortfallet av ryskt och ukrainskt stål kompenserats av en minskad global efterfrågan.

Priserna på järnmalm och stålskrot har gått tillbaka till den nivå som de var på innan krigsutbrottet vilket ger en lägre kostnadsbild för stålverken. I andra vågskålen ligger höga energikostnader och utmaningar med gasleveranser samt en transportsektor som ser alltmer ansträngd ut med höga drivmedelskostnader och brist både bilar och chaufförer.

 

Vägda priser Stena Stål - Tidning nr 2 2022.png

Prisutveckling stål: Vägda importpriser Stena Stål AB. Index 100 = juni 2008

 

Beläggningen hos Europeiska stålverk är fortfarande relativt god men vi kommer

att se sjunkande priser den närmaste tiden. Det kommer dock att precis som i uppgången röra sig i olika takt mellan produktgrupperna. Vår långsiktiga bedömning är att vi ser en sättning i priserna, men prisnivån kommer inte att gå under den som var i början av detta år.

Dela denna sida