Med Stockholm över huvudet

2020-11-10

Förbifart sthlm 13 JLW_1280x400.jpg

Den kraftiga fyrhjulsdrivna bilen klafsar runt i leran som ett gigantiskt nattdjur. – Nu är vi 30 meter under Mälarens botten, säger projektchefen Tomas Nemecek och styr vidare in i tunnlarna som ska bli E4 Förbifart Stockholm.

Projektet är gigantiskt. ”Förbifarten” blir en 21 kilometer motorvägsled väster om Stockholm city som ska binda ihop norra och södra Stockholm. 18 kilometer av sträckan
kommer att gå under jord.
Bara Subterras arbete, en fyra-kilometerssträckning av tunneln, är ett jobb värt två miljarder. Allt som allt landar projektet på närmare 40 miljarder – ungefär dubbelt så mycket som för den omstridda Västlänken i Göteborg.
Subterra, en del av tjeckiska Metrostav-koncernen, är experter på det här med tunnlar.

De har borrat sig ner vid Sätra Småbåtshamn och sprängt sig några kilometer norrut. Längre fram ska de så småningom möta en annan entreprenör som håller på med nästa sektion och spränger sig söderut.

Som många andra stora projekt av det här slaget är jobben upphandlade i delar, och med företag från en mängd olika EU nationer inblandade. När jobbet med E4 Förbifart Stockholm startade 2014 blev SBT Sveriges första projekt.
– Sedan dess har vi även fått flera tunnelkontrakt på utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, säger Tomas Nemecek.

I dag omsätter SBT Sverige runt en miljard kronor och har cirka 130 anställda.
– Merparten är svenskar. Men det är även många tjecker på tjänstemannasidan. Och många slovakiska bergsarbetare.

Förbifart sthlm 8 JLW_1200x600.jpg

Någon gång i februari ska Subterras tunnelarbete vara klart. Den del som ska ansluta norrifrån dröjer ytterligare några år.
Tomas Nemecek pekar på en ritning. Förklarar hur de går tillväga. Hur de spränger, armerar, sprutar betong, sätter bult och injekterar berget så att det blir tätt.

Och löser oväntade problem. Som sträckningen där tunnelsektionen passerar under Mälaren. Där stötte de först på en oväntat dålig svaghetszon som tvingade dem att tänka om. Ett 50-tal meter av tunneln fick byggas upp i tunna skikt, som en slags gigantiska ostskivor.

För att inte fördröja hela bygget fick de även bygga ett par mindre servicetunnlar för att snabbt kunna ta sig förbi det besvärliga partiet. Så att inte arbetet på andra sidan blev fördröjt.
– Ett oplanerat arbete, men det är sådant som händer. Jobbet måste gå vidare, säger Tomas Nemecek.

Vi hoppar in i en robust, lerig pickup som står utanför. Masterna från Sätra småbåtshamn sticker upp en bit bort. Idyllen verkar lite kantstött av entreprenadmaskiner och byggbaracker. Men enligt Tomas Nemecek är relationen till småbåtsfolket bra.
– De brukar få låna en del maskiner av oss, säger han.
På andra sidan viken ligger ön Kungshatt, med imponerande trävillor från 1800-talet nere vid strandkanten. En stund senare kör vi runt 30 till 40 meter under ön.
– Vi spränger från måndag till torsdag, säger Tomas Nemecek.

I dag är det fredag, och bland annat betongsprutning på schemat. Lördag? Då bultar de. Samma schema, vecka efter vecka. Jobbet fortskrider med 22 meter i veckan i varje tunnelrör.

När han så småningom kör upp till markplanet igen passerar bilen en meterhög skulptur av helgonet Sankta Barbara, snidad ur ett solitt stenblock. Gruvarbetarnas skyddshelgon finns med vid alla tunnelarbeten och gruvor i Tjeckien.

– Utan en Sankta Barbara … då får du ingen tjeck att gå dit ner, säger Tomas Nemecek.

Dela denna sida
"Ett 50-tal meter av tunneln fick byggas upp i tunna skikt, som en slags gigantiska ostskivor"

e4 FÖRBIFART STOCKHOLM

  • E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 och E20 väster om Stockholm. Bygget startade 2016 och invigningen är beräknad till 2030. Av sträckningens 21 kilometer kommer drygt 18 att gå i tunnel.
  • Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter och som lägst kommer bilisterna att köra cirka 65 meter under mark.
  • I söder ansluter förbifarten till E4 vid Kungens kurva och i norr vid Häggvik. Det kommer att gå att köra av och på sträckningen på Lovö och i Vinsta, samt i Hjulsta där den korsar E18.
  • Enligt beräkningar kommer E4 Förbifart Stockholm att trafikeras av cirka 140 000 fordon per dygn när den är klar.el och en mängd andra för att designa materialet.