Lugnet efter stormen

2021-11-11

Stal_3-21_Marknadsanalys_1280x400.jpg

Som ni kan se av vår prisgraf har prisutvecklingen stannat av och planat ut. Det känns som om man kan börja andas igen efter ett år med en prisrusning som saknar motstycke. Men vart är vi på väg nu? Kan vi förvänta oss prissänkningar inom kort? Uppgifterna i marknaden är tvetydiga.

Malmpriser och skrot har gått ned i pris under hösten. Mest på järnmalm där spotpriserna har halverats. Detta har ännu inte återspeglats i någon större omfattning i stålpriserna. En brasklapp är att malm och skrotpriser verkar ha bottnat ur och att vi ser en uppgång de senaste veckorna.

Komponentbrist är ett ord som används allt mer flitigt och särskilt inom fordonsindustrin. Bristen på halvledare gör att produktionslinor har fått stoppats med jämna mellanrum. Dessa problem verkar kvarstå ett tag till och det gör att stålförbrukningen bromsas.

Hittills har den lediga kapaciteten använts till att bygga upp låga lagernivåer till normala. En hårt ansatt underleverantörsindustri har också kunnat börja köra sin produktion efter normala förhållanden och mer kostnadseffektivt med ökande lager.

Efterfrågan på stål är fortsatt god och kommer så att förbli med de uppdämda behov som finns i spåren av covid. Ekonomiska stödpaket kommer att hjälpa till att få hjulen att rulla igen. I Kina har de beslutat att begränsa stålproduktionen till 2020 års nivå för att begränsa miljö­påverkan. Det gör förmodligen att Kina kommer att öka sin import, så trots en ökad produktion i andra länder balanseras tillgången.

Den stora utmaningen den närmaste tiden är tillgången på energi och särskilt i elektrisk form. Det är en global utmaning. Priserna har gått upp kraftigt och några stålverk har infört ett energitillägg på sina produkter. Att framställa stål är energiintensivt.

Så det finns faktorer som pekar åt olika håll när man skall bedöma det fram­tida stålpriset. Efterfrågan kommer att vara god, utbudet har ökat och minskat. Vissa kostnader har minskat och några har ökat. Så sammantaget tror jag på små förändringar de kommande månaderna.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

STAL_3_21_s4_diagram_72dpi.jpg

Klicka för att se uppförstorad bild

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Vice VD och Marknadschef, Stena Stål