Nya indexskalor

2021-07-09

STAL_2_21_screen_1280x400.jpg

Den prisuppgång som har varit sedan i november har jag trots många år i branschen aldrig upplevt tidigare. För att följa utvecklingen har skalorna i våra indexdiagram behövts ändrats till nivåer som kändes helt osannolika för några månader sedan.

I vår stålbubbla är det lätt att tro att tro att det bara är stålpriser som drivs upp mot nya rekordnivåer, men det gäller naturligtvis även många andra produkter med stort råvaruinnehåll. Efterfrågan post-Covid bedöms som mycket stor med eftersatta investerings- och konsumtionsbehov. Lägg därtill stora ekonomiska stödpaket för att rulla igång ekonomierna. Utifrån det samlade perspektivet finns det inte många moln på himlen som stoppar en ny superkonjunktur.

Den boom som hittills har visats i efterfrågan och med glapp i försörjningskedjorna skapar i viss mån spekulation i både pris och volym. Större stålförbrukare vill säkerställa sin tillgång på stål för att inte få stopp i produktionen. Leveranstiderna från nyproduktion har ökat och driver affärer till lagerhållare. Vi arbetar hårt med att hålla uppe våra lagernivåer och tycker att vi har lyckats bra. Men lagernivåerna hos grossister i hela Europa är mycket lägre än normalt och kan bli en fråga som gör att branschen totalt har svårt att upprätthålla förväntad service den närmaste tiden.

De senaste veckorna har den kinesiska regeringen agerat för att minska den inhemska spekulationen. Det har gjort att vi sett effekter i form av lite lägre priser på malm och stålskrot. Nivån är fortsatt hög och har inte gett någon effekt i stålpriserna. Med den efterfrågan som finns ser vi inte någon avkylande effekt av rang i en fortsatt överhettad stålmarknad. Leveranstiderna från stålverken fortsätter att öka och potentialen för förändringar i stålpriser under hösten är uppåt.

Jag vill passa på att önska er alla en skön sommar med lagom värme.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

STAL-2_21_s4_diagram_72dpi.jpg

Klicka för att se uppförstorad bild

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Vice VD och Marknadschef, Stena Stål