Vilket drag!

2021-03-30

STAĚŠL 1_21_screen_1280x400.jpg

Förra gången gjorde jag liknelsen att vi skulle kunna få en så stark prisutveckling att den i diagramform skulle se ut som en hockeyklubba. Jag kunde då inte i mina vildaste fantasier ana den dramatiska utveckling som vi har sett sedan november.

Det är en historiskt snabb uppgång där vissa produkter nu börjar närma sig ett värde i reala
tal som de stod i innan finanskraschen 2008. Efterfrågan på stål överstiger nu utbudet i
det korta perspektivet. Det är en kombination av ett enormt sug efter stål och att stålverken
inte har hängt med i att öka sin produktionstakt. Detta trots att det på de flesta håll i världen produceras mer stål än motsvarande period förra året.

Prisutvecklingen för malm och stålskrot följer samma mönster och gör att stålverken behöver ta ut ett högre pris. Stigande priser och längre leveranstider leder också till en viss spekulation, för man vill ju inte stå utan stål till sin produktion. Det svänger snabbt i prisindikationerna. I början av februari fick vi en avmattning i prisutveckling och faktiskt lite sänkta priser på delar av det skrotbaserade sortimentet. Men under de senaste veckorna har skrotpriset återhämtat sig vilket bäddar för höjningar igen. När det gäller malmbaserade produkter så som i första hand plåt och rör med kvartalspriser är det helt klart att de kommer att stiga även för andra kvartalet.

Det är som alltid svårt att sia om framtiden. Om den aptit som finns på stål i världen just nu fortsätter är det inte osannolikt att det kan bli ytterligare en våg av prishöjningar innan det stabiliserar sig. Men förr eller senare så balanserar sig rörelserna i marknaden. Det står då helt klart för mig att det kommer att bli på en betydligt högre nivå än i slutet av 2020.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

marnadsanalysis_31-3-21.jpg

Klicka för att se uppförstorad bild

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Vice VD och Marknadschef, Stena Stål