Blir det en hockeyklubba?

2020-11-04

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

När blir det normalt igen? Vad är det nya normala? Vad var det gamla normala? Att pandemin medför förändringar på både gott och ont kan vi vara säkra på. Men visst är vi på väg tillbaka till en konjunktur i vår bransch som inte är speciellt påverkad av Covid i det korta perspektivet.

Den byggrelaterade stålförbrukningen har hållit sig på en bra nivå under de senaste åtta månaderna. Visst var det en nedgång i april och maj i starten av pandemin, men behoven har återhämtat sig. Efterfrågan är inte på en toppnivå men ändå i paritet med vad den var innan Covid. För verkstadsindustrin befinner vi oss fortfarande i en återhämtningsfas men signalerna är positiva. Många av våra kunder närmar sig nu sin ”normala” produktionstakt och i vissa fall även en högre nivå än innan Covid.

Min tro och förhoppning är att pandemin inte kommer att ge en långsiktig konjunkturpåverkan utan att samhället i stort också startar upp.

Vad som talar för en positiv utveckling är att vi inte befinner oss i en finansiell kris. De flesta länder planerar eller aktiverar massiva stödprogram för att lyfta ekonomin och skapa sysselsättning. Det är insatser på en nivå som världen inte har sett tidigare och det kommer att stödja en förbättrad konjunktur.

Kina som är både en enorm förbrukare och producent av stål verkar ha lagt Covid bakom sig. Investeringar och konsumtion ökar och skapar stora behov av råvaror för stålproduktion.

De globala malmpriserna ligger fast på en hög nivå och järnskrotspriserna har också återhämtat sig. Vi ser detta i prishöjningar för fjärde kvartalet.

Vi är nu förmodligen inne i starten av en trend med stigande priser. Efterfrågan ökar och det finns en viss obalans i stålverkens återstart där vissa enheter fortfarande inte har återstartat. Några masugnar ser ut att stängas permanent när man vill optimera på färre enheter och mer gå mot skrotbaserad produktion för en hållbarare stålproduktion.

En prisutvecklingsgraf som kommer att se ut som en hockeyklubba är sannolik, frågan är hur hookad den blir.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

markandsanalyisis_okt20.jpg

Klicka för att se uppförstorad bild

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Vice VD och Marknadschef, Stena Stål