Minskad efterfrågan, lägre priser.

2019-10-17

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Det blir allt tydligare att konjunkturen håller på att försämras. Det syns i alla fall i prisutvecklingen på råvaror till stålindustrin.

Malmpriserna toppad i slutet av juli och har sedan gått ned på spotmarknaden med cirka 25 %. Men trots fallet är priserna
på samma nivå som i våras. Priserna på stålskrot har tagit mer stryk och är nu nere på en nivå som vi inte har sett sedan tidigt 2017. Efterfrågan har minskat då stålverken dragit ned sin produktion och sänkt sina råvarulager.

En råvara som går mot strömmen är nickel där priserna har rusat och gått upp med cirka 60 % sedan i somras. Detta är inte drivet av utbud eller efterfrågan utan är till största delen en effekt av utspel kring kommande handelshinder mellan Indonesien och Kina. Detta påverkar prisutvecklingen på rostfritt stål men även för nickellegerat specialstål.

Anledningen till en försämrad konjunktur är flera. En tillbakagång från globaliseringsspåret till att mer se till nationella intressen hämmar tillväxten. Ständiga utspel om införande av handelshinder och rivna handelsavtal som skall omförhandlas sprider en allmän oro och osäkerhet som hämmar investeringsviljan. Den viktiga klimatdebatten påverkar oss också till positiva ändrade beteende mot mindre konsumtion. Vad de flesta bedömare verkar vara överens om är ändå att vi inte är på väg in i en kris utan vi skall se det som en gammaldags normal konjunkturförändring som till och med kan vändas uppåt inom ganska kort tid.

Jag bedömer att det troliga scenariot för de kommande månaderna är en minskad efterfrågan och att vi kan se ytterligare prissänkningar. Men det kommer att vara mindre justeringar som kan motverkas av en fortsatt försvagning av den svenska kronan.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

prisutv.2019-09.png.png

 

Klicka för att se PDF

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål