STARK KONJUNKTUR – GÖR MER MÖJLIGT

2017-10-26

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Vi är åter igen inne i en period med stigande priser. Det är en något oväntad svängning från de marknadssignaler som var för ett par månader sedan. Men under semesterperioden steg priserna på malm och stålskrot plötsligt och kraftigt. Det var ett oväntat scenario som gjorde att de mindre sänkningar som var på försommaren snabbt togs igen.

Prishöjningarna grundar sig på en god efterfrågan. Den globala konjunkturen är stark och det är svårt att hitta några områden där utvecklingen inte är positiv. Kina, som är världens största producent och förbrukare av stål, har rapporterat en ökad efterfrågan på sin hemmamarknad. I kombination med att man av miljöskäl har stängt ned en del av sina äldsta och mest förorenande stålverk minskas det överutbud som finns.

De handelshinder som finns i form av importtullar till Europa på stål från många länder har gett de europeiska verken en stor konkurrensfördel och deras beläggningsgrad och ledtider har ökat väsentligt. På vår svenska marknad är behovet stabilt och fortsatt ökande. Konjunkturen är strak.

En ny faktor har också kommit i spel som påverkar prisutvecklingen på skrotbaserat stål. När man smälter stålet används grafitelektroder. Till dessa används samma råvaror som vid tillverkning av batterier. Den ökande elektrifieringen av samhället har skapat en sådan efterfrågan att priset på råvaran och i sin tur elektroderna har gått upp med en faktor 10 på ett år. Eftersom stålproduktionen ökar är också behovet av elektroder större än tidigare. Några stålproducenter har börjat införa separata tillägg på stålet för den okontrollerade prishöjningen på elektroder.

De senaste veckorna har prisutvecklingsmässigt varit motstridig. Vi har sett sjunkande malm- och skrotpriser samtidigt som stålpriser har gått upp. Min bedömning är att den goda efterfrågan gör att vi inte kommer att se några sjunkande stålpriser den närmaste tiden. Prognoserna tyder på en fortsatt god efterfrågan och då kommer malm- och skrotpriser att återhämta sig. Den goda orderingången hos stålverken gör att de kommer att hålla i den prisnivå som nu är etablerad.

 

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

Marknadsanalys Stål 2017-10-26

 

Klicka för att se PDF

 

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål