Avmattning men fortsatt hög nivå.

2018-12-17

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

De senaste månaderna har varit tämligen odramatiska när det gäller prisutvecklingen på stål. Det fjärde kvartalet gav mindre prishöjningar på plåt och specialstål. Det rostfria stålet har sjunkit i pris i takt med lägre legeringstillägg. Priserna på övriga stålprodukter i vårt sortiment har inte ändrats.

Marknaden har varit stabil och med de handelshinder som finns för import till Europa är balansen mellan stålproduktion och stålförbrukning bra, vilket återspeglar sig i stabila priser som ligger på en nivå som är markant högre än för ett år sedan.

Marknaden har varit stabil och med de handelshinder som finns för import till Europa är balansen mellan stålproduktion och stålförbrukning bra, vilket återspeglar sig i stabila priser som ligger på en nivå som är markant högre än för ett år sedan.

 

Inom industrin har några större bolag indikerat en något lägre takt framöver. En minskning som kanske i vissa fall kan vara välkommen. Att få arbeta på en nivå som produktionen är dimensionerad för och slippa dyra extraskift och övertidsarbete för att klara kundernas krav kan ju faktiskt leda till en bättre lönsamhet och en mer hållbar arbetssituation.

Ett troligt scenario är att vi kommer att se ett mer försiktig agerande den närmaste tiden. En viss oro finns för både efterfrågan och prisutveckling. Det brukar leda till att alla led vill sänka sina lager för att inte sitta med för hög risk. Detta kan, men behöver inte påverka priserna nedåt då det underliggande behoven fortsatt ser ut att vara goda för inledningen av 2019.

 

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

 

Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål