Minskad frihandel, högre priser

2018-11-01

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Början på hösten har varit intressant ur prisutvecklingspunkt. Priserna har stigit och det beror främst på andra orsaker än en ökad efterfrågan. Det är inga stora höjningar men de överraskade mig ändå då min bedömning var att vi skulle se oförändrade priser efter en längre period med stigande priser.

Under sommaren infördes importkvoter till EU vilket skapade en osäkerhet i att köpa utanför EU. Om man inte kan införtulla materialet inom kvoterna blir det en tull med 25 %. Efterfrågan på europeiskt material ökade och priserna höjdes efter en god ordergång med längre leveranstider från stålverken.

Vi har i dag global stålmarknad som idag är starkt påverkad av politiska beslut. Normala prismekanismer är delvis satta ur spel med anti-dumping tullar, strafftullar från USA och importkvoter till EU. Alla dessa åtgärder skapar en prisbild som är högre på marknaden än vad som borde speglas i balansen mellan utbud och efterfrågan. På toppen av detta har vi en fortsatta svag svensk krona som gör importvarorna dyrare.

Konjunkturen är fortsatt stark. Bostadsbyggandet har mattats av men är fortsatt historiskt på en relativt hög nivå. Minskningar kompenseras delvis av byggnation av industri- och lagerbyggnader. Den tillverkande industrin, med Automotive i täten, ligger kvar på en hög produktionstakt och har goda exportmöjligheter med det valutaläge som vi har.

Vi befinner förmodligen på toppen av en högkonjunktur och frågan är naturligtvis hur länge den håller i sig. Räntehöjningar från Riksbanken verkar med stor tydlighet komma allt närmare i tiden och tajmingen på dem kan ha en stor för marknadsutvecklingen. Särskilt för privatkonsumtionen som är en stor drivkraft i vår ekonomi.

Min bedömning av prisläget de närmaste månaderna är att vi kommer att ligga kvar på en hög nivå med små förändringar som delvis kan vara säsongbetonade. Politiska drag och valutaläget kommer fortsatt att ha stor påverkan på den mer långsiktiga utvecklingen.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

 

Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål