BALANS MED UTMANINGAR

2018-06-27

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Vi ser en tendens till att priserna planar ut på en förhållandevis hög nivå mot vad vi har varit vana vid de senaste åren. I stora drag finns det en balans mellan utbud och efterfrågan som ger en mindre dramatisk utveckling än det prisrally som varit det senaste året.

I den rådande högkonjunkturen är efterfrågan naturligtvis god. Det gäller inte bara på vår marknad utan hela världs­ekonomin är stark. Trots en politisk oro och införande av skyddstullar på flera marknader så är utvecklingen fortsatt god och den globala efterfrågan för­väntas enligt World Steel Association att öka under 2018 med 1,8 % till drygt 1,6 miljarder ton.

Från de flesta av våra leverantörer har vi fortsatt längre leveranstider än normalt. Det gäller särskilt de som pro­ducerar stål för industri såsom plåt och specialstål. För de byggrelaterade pro­dukterna har ledtiderna blivit kortare och är nu på en normal nivå.

Utvecklingen av värdet på den svenska kronan är en utmaning för oss och många av våra kunder. Den försvagning som skett av kronan under vintern och våren stärker vår export, men det innebär också en kostnadsökning då mycket av det stål som förbrukas i Sverige är importerat. Med snabba svängningar är det svårt att kunna justera priset till rätt nivå.

I skrivande stund har vi sett att kro­nan har stärkts något och vi får hoppas att den kan hitta en stabilare och rim­ligare nivå.

Inför sommaren är min prognos att vi går in i en relativt stabil period med små svängningar i efterfrågan och pris. Farhågorna ligger i förändringar i världspolitiken där en kommentar på Twitter kan räcka för att skapa snabba svängningar. Vi har också ett spännan­de val i Sverige i höst med en osäker utgång som med ett instabilt läge kan påverka kronan till låga nivåer.

Men innan dess ser jag fram mot fotbolls-VM med tre nordiska länder att hålla tummarna för. Kom igen Sverige, Danmark och Island!

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål