Svagare marknad men stigande priser.

2019-04-16

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Efter fallande priser de senaste månaderna vänder nu priserna uppåt igen. Detta sker utan någon ökad efterfrågan utan beror på andra faktorer. Det beror istället på tillgång och valutaeffekter exempelvis den tragiska dammolyckan i Brasilien som skedde vid en gruva har minskat utbudet av järnmalm. I Sverige ser vi också hur kronan återigen försvagas.

Konjunkturen är enligt vår bedömning på väg nedåt. Det är en försvagning som inte skall jämföras med några av historiens tidigare krascher utan det kan ses som en mer normal svängning. Det är en dämpad efterfrågan baserad på en del osäkerhetsfaktorer som leder till en avvaktande hållning.

Men trots en minskad efterfrågan så har priserna stigit den senaste månaden vilket beror på tillgång och valutaeffekter. Det kvotsystem som har tillämpats på import av stål till Europa har nu förlängts med ytterligare två år. Det berör 28 volymprodukter och det gör stålmarknaden mer lokal istället för global. Den tragiska dammolyckan i Brasilien som skedde vid en gruva har minskat utbudet av järnmalm. Det ger högre priser på malm som i sin tur har drivit upp priserna på skrot. Så två huvudråvaror för stålproduktion har blivit dyrare.

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

 

Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål