Think global - act local

2020-06-23

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Vi befinner oss i en dyster och orolig tid med Coronapandemin som drabbar oss alla på så många olika sätt. Att i detta läge bedöma marknadsförutsättningarna känns mindre viktigt, men bortsett från vår hälsa är konsekvenserna av pandemin en lågkonjunktur som vi vill komma ur så fort som möjligt.

Effekterna av Covid-19 har drabbat de flesta branscher med bara några få undantag.
Hur länge kommer pandemin med tillhörande restriktioner att hålla i sig? Vilka blir de långtgående konsekvenserna med
bolag som går i konkurs? Hur slår en stigande arbetslöshet? När kommer efterfrågan tillbaka och i vilken takt? Frågorna är långt många fler än svaren.
Alla bolag gör sin scenarioplanering men det är också viktigt att fortsätta att göra ett bra jobb för dagen. För oss  innebär det att fortsätta leverera stål på ett säkert sätt så att våra kunder tryggt kan arbeta vidare med sin
verksamhet.

Verkstadsindustrin och särskilt de som har koppling till automotive har drabbats hårdast av våra kunder. När stora exporterande företag stänger produktionen har det givetvis både direkt och indirekt påverkan på mycket i vårt samhälle.
Återstarten har påbörjats men det tar förmodligen lång tid innan vi ser normal takt.
Inom bygg och infrastruktur har konjunkturförsämringen varit betydlig mildare även om det märks i efterfrågan
på stål. Ett glädjeämne för oss under våren är efterfrågan på armering. På den armerade grunden ska det också byggas
något. Aktiviteten inom byggsektorn verkar hålla i sig men är beroende av att industrin och tjänstesektorn repar sig.

Prismässigt har vi inte sett så stor effekt av Corona. I början steg priserna på grund av en försvagad krona och en viss
oro för materialbrist. Men kronan har stärkts och de stålverk som berörts har återstartats. Som för övrig industri har
även stålindustrin luckor i sina orderböcker vilket kan sätta press på priserna.
Mot detta talar ett stigande järnmalmspris då ett av de största producentländerna Brasilien har stora produktionsstörningar och Kina har taktat upp sin stålproduktion igen.
Mitt råd nu är att inte spekulera utan agera försiktigt med stålinköpen och köpa efter kortsiktiga behov med korta
leveranstider för att minimera risk. 

Dela denna sida

Prisutveckling stål, vägda importpRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

640x400-stalpriser-juni-2020.png

 

Klicka för att se uppförstorad bild

640x400_Hans-Svensson_CompQual80.png

Hans Svensson
Marknadschef, Stena Stål