Långsiktig strategi säkrar rekryteringen åt Kinnex

2018-06-25

1280x400_kinnex_CompQual80.png

En enkel annons i en branschtidning precis när behovet uppstår – det räcker inte för att få tag på rätt kompetens när hjulen snurrar på som i dag. Det menar Henrik Oldin, marknadsansvarig på expansiva Kinnex i Götene: – Vi har fått satsa en hel del på employee branding.

Företaget har en historia som startar på enklast möjliga vis. Två bröder sätter 1974 igång och producerar i en lada i Kinne-Kleva, en socken i Götene kommun.
– Ett klassiskt garageföretag, säger Henrik Oldin.

1976 köper de en ny maskin och får en kund på köpet: Tetra Pak, en beställare som snabbt börjar uppskatta brödernas säkra leveranser och vill ha fler saker.
– De var tuffa kravställare, och just den saken blev en av firmans två viktigaste framgångsfaktorer, hög noggrannhet blev vårt leve­bröd. Den andra faktorn är att vi satsat på att ligga i framkant med ny teknik, säger Henrik Oldin.

2017 gjorde de en mångmiljonsatsning på större lokaler och nya maskiner. I samband med det satte de även upp målet att på tre år öka omsättningen från 70 till 90 miljoner, ett mål som överträffades redan efter ett år.
Men robotar och maskiner gör inte allt jobb, Kinnex har även behövt rekrytera ett tiotal nya medarbetare. Samtidigt ligger verkstadsarbete långt ner på lis­tan över gymnasieungdomars drömkarriärer. Kompetensför­sörjningen i branschen är rätt tuff. Inte minst på en mindre ort.

Tricket för att lyckas med rekryteringen är enligt Henrik Oldin att jobba långsiktigt, bland annat med employee branding – att marknadsföra sig själv som en bra arbetsgivare.

Förutom ett nära och bra sam­arbete med allt från högstadie­skolor till gymnasieskolor och vux­enutbildningar värnar de om sina medarbetare. Filosofin går ut på att om människor trivs gör de både ett bättre jobb och blir viktiga budbärare om en bra arbetsplats.
– Dessutom har vi en platt organisation där var och en får eget ansvar. Det är inte en massa chefer som står och domderar nere på golvet, säger han.

Dela denna sida

 

Kinnex

  • Kinne-Kleva Svets & Smide startades 1974 av bröderna Bengt-Göran och Kurt Nilsson. 1986 bytte de namn till Kinnex. Sedan 2011 ägs bolaget av Repro Service med säte i Skara. I dag är de cirka 70 anställda och omsätter runt 105 mkr.
  • Kinnex har cirka 7 000 artiklar i sin katalog, den mest typiska produkten är en maskindel som förutom att ha svarvats och frästs fram även svetsats och fått viss ytbehandling. Delarna används bland annat i hydrauliska system och i maskiner i livsmedelsindustrin.
  • Bland kunderna finns bland andra Tetra Pak och 3D-skrivarföretaget Arcam, men mer än 80 procent av produktionen går till slutkunder i utlandet.
  • Produktionen kräver cirka 320 ton stål per år. Då tillkommer 60 ton rostfritt och aluminium plus en del speciallegeringar. Totalt sett rör det sig om 430 ton.