Arbetet med att förbättra säkerhet och minska miljöpåverkan pågår ständigt.

2017-08-25

1280x400_kvalitet_sakerhet_CompQual80.png

Hela verksamheten har miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifikats enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 och OHSAS 18001:2007. Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1 och kapade, blästrade och målade produkter kan CE-märkas enligt EN-1090-1

Vi mäter och följer upp LTIF (Lost Time Injury Frequence) och strävar mot noll. Alla olyckor kan undvikas.

Här kan du läsa mer om vårt säkerhetsarbete

Dela denna sida