Kortare leverantörsled i sikte

2022-08-10

Leverantörstid_1280x400.png

Det nya världsläget tvingar företag att tänka om kring outsourcing och långa transporter. Det kommer att gynna svensk industri och leverantörer på närmare håll. – Absolut, jag tror på en revansch för logistikens betydelse, säger Helena Forslund, professor vid institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Teorier som just-in-time och outsourcing fick abrupt stryka på foten. Listan över händelser som blottat riskerna med långa transporter och produktion på andra sidan jordklotet har blivit för lång: Pandemin, stoppet i Suezkanalen, global halvledarbrist, nya nedstängningar i Kina, kriget i Ukraina …

Men slutet för globalismen, nej, det är för drastiskt säger professor Helena Fors lund, som forskar kring effektivisering, samverkan och innovation i för-sörjningskedjor inom tillverknings- och transportföretag.
– Däremot kommer leverantörer på närmare avstånd att uppvärderas. Vi ser sannolikt början på en långsiktig föränd-ring mot kortare leverantörs- och pro-duktionsled, säger hon.
– Bland de företag som jag möter ärdet här uppe på bordet. Läget är förtvivlat och många jagar nya leverantörer.

En annan effekt är att maktbalansen mellan företagens inköpare och logistik-avdelningar kan komma att jämnas ut. Välkommet enligt Helena Forslund.
– När outsourcingen tog verklig fart försökte många logistiker påtala riskerna, men fick stå tillbaka för inköpsavdelningarna som drev på – inte sällan sporrade av interna belöningssystem. Men lägre inköpspriser innebär mer arbe-te för logistiken. Fast de kostnaderna för-svinner gärna bland overheadkostnader eller andra poster, enligt Helena Forslund.
– Strul, stress, kommunikationsproblem, otydliga specifikationer, kulturkrockar… Avvikelser som kanske inte ryms inte inom kalkylprogrammens mallar, vilket var tydligt hos ett stort företag som jag besökte nyligen. 

Det låter som om logistikerna har en pedagogisk utmaning framför sig?
– Så är det. En förhoppning är att de får upprättelse så att lågprishandelns verkliga kostnader synliggörs, säger He-lena Forslund.

En parallell trend som kan driva på mot kortare transporter är hållbarhetsperspektivet, spår hon. Bland under pandemin en väckarklocka kring vikten av lagerhållning och säkra leve-ranser.

Under flera decennier har industrin anpassat kostymen efter förutsättningarna med just-in-time och Kinaproduktion. Hur klarar vi en storskalig övergång till ökad nationell eller euro-peisk tillverkning?
– Förr hade vi högre grad av inhemsk produktion, så vi vet att det går. Och att ställa om till något positivt är alltid lättare. Här handlar det ju om fler arbetstillfällen och kortare säkrare transporter. Den saken behöver vi inte vara oroliga över, säger Helena Forslund.

Dela denna sida

 

400x400.png

När outsourcingen tog verklig fart försökte många logistiker påtala riskerna

Helena Forslund