Kopplar greppet om säkerhet och miljö.

2019-02-20

Saraf och Kenneth 1_960x300.jpg

Stena Stål har ökat sina satsningar inom hållbarhet och säkerhet. Inom båda områdena har det gjorts rekryteringar under året. Bland andra Sadaf Saremi, miljö-och hållbarhetssamordnare, och Kenneth Palmblad, säkerhetschef - två nya ansikten på huvudkontoret i Göteborg.

Nu prioriteras dessa områden ännu mer än tidigare. Kenneth har sedan han börjat gått igenom säkerhetsrutiner på alla filialer.

- Vi har gått från filial till filial, vi kallar det Säkerhet 2.0. Stena har antagit en nollvision när det gäller olyckor, säger han.

För Sadaf står flera saker högt upp på agendan, bland annat har Stena Stål ledningsgrupp satt upp tre miljömål för 2019.

- Vi ska minska vår energiförbrukning, vi ska sänka våra koldioxidutsläpp när vi levererar till kunderna och vi ska minska vårt avfall per sålt ton stål, säger hon.

Tre frågor till Kristin Arby, Chef för HR och Business Excellence på Stena Stål:

Varför ökar Stena Stål intensiteten i säkerhetsarbetet?

-Vi vill förbättra vår riskmedvetenhet och vårt systematiska arbete. Samtidigt kopplar vi ihop säkerhetsarbetet med vår sociala arbetsmiljö. Även om vi lägger in en ny växel är det inget helt nytt, vi har drivit förbättringsarbete för säkerhetsen under flera år.

Arbetsmiljö och hållbarhet är starkt i fokus för Stena Stål?

-Ja, det handlar om att vi bryr oss, både om varnadra och om samhället i stort. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar efter att få allt att hänga ihop. 

Läs mer om dem https://www.stenastal.se/siteassets/document/stal/stal_4_2018.pdf

 

Dela denna sida