"Jag säger hellre bostadskris"

2019-04-22

3_Tanja Rasmusson_low_liten (2).png

En tillfällig svacka eller något långsiktigt? Stål kontaktade Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, för att få hennes perspektiv på saken.

Tills för ett par år sedna höll landets produktion av bostaäder god fart, sendan vände trenden. Vår prognos för 2019 är 42 500 påbörjade projekt *, en minskning med en tredjedel på två år, säger Tanja som tycker att "bostadsbrist" inte speglar läget tillräckligt. 

- Jag säger hellre bostadskris. 

Vad är då problemet? Det beror lite på vem man frågar, men Sveriges Byggindustrier har formulerat sin syn i ett tiopunktsprogram där bland annat de nya reglerna för bostadslån pekas ut. Många har svårt att klara kraven, vilket drar ner efterfrågan trots att behoven finns kvar. Tanja Rasmusson menar att det borde gå att göra undantag för förstagångsköpare.

Annat som Sveriges Byggindustrier kritiserar i sitt program är krångliga regelverk när det gäller marktilldelning liksom segdragna plan-och byggprocesser. Plus att kommunala processer skiljer sig åt från ort till ort.

 

Läs mer i tidningen Stål # 1.2019 

* Antal lägenheter

Dela denna sida