Huvudlagret tar höjd för framtiden

2022-08-10

Huvudlagret_1280x400.png

Våren har varit intensiv för Stena Ståls huvudlager i Västerås. När kriget i Ukraina drog igång, med störningar på leveranskedjorna ute i Europa, ökade efterfrågan enormt. – Plötsligt fick vi helt nya typer av förfrågningar, även från företag långt utanför landets gränser, säger Marina Gasparius, chef för lager och produktion på Stena Stål.

På en enda vecka i mars slog lagret i Västerås all-time-high tre gånger när det gäller de utlevererade volymerna.
– Det blev mer eller mindre fördubblat, säger Marina Gasparius.
Annars är de i och för sig vana vid att volymerna stiger på vårkanten. De större byggprojekten har en tendens att starta då, med ökad efterfrågan på armering, balk, rör med mer.

Att möta den typen av förändringar är en utmaning för medarbetarna. Samma antal männ-iskor ska plötsligt leverera ut betydligt mer. Men de fixade det, även om det blev en ovanligt tuff period.

I övrigt är huvudlagret i Västerås inne i en förändringsprocess. De har satt en strategisk plan som inkluderar både maskininvesteringar och utveckling för personalen.
– Det handlar om att vi ska fortsätta ha en säker arbetsplats, med en trygg leverans som man kan lita på. För att kunna göra det krävs även en uppgradering av maskinparken, säger Marina Gasparius.

Arbetet med strategin sker inom tre fokusområden.
– Vi ska bli mer hållbara, mer digitala och datadrivna, och vi ska också arbeta ännu mer med trygghet och trivsel.

Anläggningen har även fått in en ny platschef, som började på jobbet i slutet av april. Det hand-lar om Johan Pettersson, med lång erfarenhet av både stål och logistik. Men som även hunnit med en helt annan karriär: som brottsbekämpare.
– Det stämmer. Jag lämnade logistikbranschen när jag var 37 för polishögskolan, jag ville prova något nytt, säger han.

Efter sex år som polis, bland annat med ingripandeverksamhet, narkotikaspaning och annan utredningsverksamhet, bytte han tillbaka till att arbeta med logistik och produktion för fyra år sedan.
– Polislivet krävde en hel del helgjobb och mycket återhämt-ning, och jag ville vara mer närvarande för min familj. Barnen blev större och jag ville finnas där för dem, med mer tid för läxhjälp, skjutsa till aktiviteter med mera. Och jag hade ju faktiskt en civil karriär att falla till-baka på, säger han. Nu ska han ta itu med det förändringsarbete som pågår på anläggningen.
– Det handlar om att sätta den nya strategin och nå nya mål. Jag ser fram emot det, säger han.

 

Huvudlagret_3.jpg

Extra satsning på säkerheten

VÄSTERÅS Stena Stål har länge legat i framkant med säkerhetsarbetet. En filosofi som de arbe-tar med även mot sina leverantörer.
– Vi har en nollvision kring olyckor, säger Claes Massaro, samordnare av frågor kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) på huvudlagret.

Nu satsar anläggningen på att stärka upp säkerhets-arbetet ytterligare, genom att lyfta ut kvalitetsarbe-tet från Claes Massaros tjänst och anställa en de-dikerad kvalitetsansvarig.
– Säkerhetskraven måste ständigt utmanas, och så även vår kultur. Anläggningen hanterar många fler orderrader och ton i dag än vad den har gjort historiskt. Det innebär nya utmaningar, och att hantera dem är högsta prioritet, säger han.
Bland annat nämner han den dagliga tillsynen av traverser och fordon.
– Till exempel en tråd som har lossnat på en tra-versvajer. Sådant måste rapporteras direkt.

 

Dela denna sida

 

Klarar arbetstoppar.
– Att vara pålitliga och flexibla är två viktiga fokusom-råden för oss, vi ska kunna klara stora variationer i arbetsintensitet med en trygg och säker leverans, säger Martina Gasparius, chef för lager och produktion på Stena Stål, angående den kraftiga arbetstoppen i mars. Johan Petters-son är sedan april ny platschef för lagret i Västerås.

     
 

HUVUDLAGRET

På Stena Ståls huvudlager jobbar cirka 70 personer uppdelade i tre lag. Ett produktionsteam på 13 personer som arbetar med blästring och kapning, ett lagerteam på drygt 50 personer och ett logistikteam på sex personer.

 

 

Huvudlagret_1.jpg

Förändrad utformning och belysning.
– Att vara pålitliga och flexibla är två viktiga fokusom-råden för oss, vi ska kunna klara stora variationer i arbetsintensitet med en trygg och säker leverans, säger Martina Gasparius, chef för lager och produktion på Stena Stål, angående den kraftiga arbetstoppen i mars. Johan Pettersson är sedan april ny platschef för lagret i Västerås.

Huvudlagret_2.jpg

Närkontakt med produkterna.
Patrik Häggström och Louice Stillman arbetar på Stena Ståls huvudlager i Västerås. – Vi är ett bra team på plåten, så vi grejade det, säger de om arbetstoppen i mars.