Förändringar i vårt plåterbjudande.

2020-04-07

plåt.jpg

Stena Stål har tagit ett strategiskt viktigt beslut att förändra vår verksamhet och därmed förbättra vårt erbjudande och långsiktigt kunna möta marknadens behov i än högre grad. Verksamhetsområdet Tunn- och bandplåt kommer att övergå till att bli produktområdet "Plåt" vilket enbart kommer att innehålla formatplåt och grovplåt.

Idag är marknaden för Tunn- och bandplåt utsatt för hård konkurrens och trots ansträngningar att vända trenden har lönsamheten inte förbättrats som planerat. Som ett led av det strategiska beslutet kommer Stena Stål att integrera Tunn- och bandplåt som produktområdet Plåt i vår grossistaffär, vilket gör att vi kommer närmare våra kunder eftersom vi är representerade över hela Sverige med våra lokala filialer.

 

Vi kommer att utveckla vårt samarbete med vissa partners inom Tunn- och bandplåt-marknaden och därigenom bredda vårt erbjudande på ett sätt som än bättre stämmer överens med marknadens krav.

En utarbetad plan tas fram för dig som kund och du blir kontaktad av din kundansvarige. Vi förväntar oss att kvalité-och leveranssäkerheten inte påverkas negativt samt att ledtiderna är de samma som tidigare. Vi skall ha fortsatt gott samarbete i vår affär.

Tveka inte att kontakta din kundansvarig vid behov eller mig vid frågor.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Thomas Larsson

Inköpschef & Verksamhetsområdeschef SSC Tunn- och bandplåt Stena Stål AB

Dela denna sida