Därför bör materialpriser vara beställarens ansvar

2022-11-09

stena_stal_0499.jpg

Upphandlingar av entreprenader kan vara snåriga, både för beställer och utförare. En som satt sig in i saken är Per-Erik Eriksson, professor i industriell organisation med inriktning på byggproduktion. - Många upphandlare har en favoritstrategi som de håller sig till, även om den ibland passar dåligt, säger han.

Professorn vill se bättre entreprenadupphandlingar

Det var ett antal år sedan nu, som Per Erik Eriksson och juristen John Hane fick i uppdrag från konkurrensverket att undersöka upphandlingsstrategier vid entreprenader. Skulle de gå att effektivisera dem?

Vår rapport presenterades 2014, och blev väldigt väl mottagen, säger Per-Erik Eriksson. På flera håll, till exempel på Trafikverket, blev deras slutsatser modell för hur en entreprenadupphandling ska skötas.

Rityta 1.jpg

Bland annat kom de i rapporten fram till att beställare gärna fastnar i en mall för hur de gör sina upphandlingar. Istället borde en analys av komplexiteten och osäkerheten i projektet ligga till grund för hur upphandlingen utformas. Ska det vara utförande- eller totalentreprenad? Fast pris eller löpande räkning? Ska entreprenörerna väljas ut efter pris, kvalitet eller samarbetsförmåga och hur ska samverkan mellan beställare och utförare ske? Varje val ger olika möjligheter.

- Har du till exempel en totalentreprenad med fast pris finns det inget incitament för utförarna att göra något extra. De kommer enbart att försöka hålla sig inom prisramarna och försöka effektivisera för att få en vinst, säger han.

I mer komplicerade uppdrag, till exempel större underjordiska tunnelprojekt för kollektivtrafik med hög komplexitet och många osäkerheter, är det svårt att ha en totalentreprenad med fast pris. För de krävs som regel att beställaren tar mer risk och att utföraren är medskapande och kreativ, eftersom det säkerligen kommer att hända saker på vägen.

- Då är det bättre med en utförandeentreprenad på löpande räkning än en totalentreprenad med fast pris.

Nu, åtta år efter att rapporten publicerades, är Per-Erik Eriksson och John Hane på gång med en uppföljare.

-Vi gör en ny version, den här gången på uppdrag av föreningen Byggherrarna. Lite mer praktiskt inriktad och mer lättläst.

Hur ska branschen hantera volatiliteten i material och energipriser – något som har blivit aktuellt sistone?

- I sådana lägen är det viktigt att ha indexreglade priser, där ersättningen ökar om materialpriserna gör det.

Leverantörer ska inte behöva ta den smällen?

- Nej, de ska bara ta risker kring sånt som de kan påverka, och materialpriser tillhör inte dem. Det är rimligare att beställaren tar det ansvaret, åtminstone när det gäller större upphandlingar.

Fotnot: Hela rapporten från 2014, ”Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier”, går att ladda ner från Konkurrensverkets webbplats.

Dela denna sida