Byggvarudeklarationer i Kundportal

2020-10-16

stal-webordernyhet-1280x400.jpg

Stena Stål arbetar vidare med utveckling av vår digitala kundportal där utgångspunkten är en nära dialog med nyckelkunder.

Utifrån detta har administration av produktrelaterad information identifierats som ett område där vi kan erbjuda våra kunder en enklare lösning. Därmed har vi nu glädjen att erbjuda en digital hantering av Byggvarudeklarationer (BVD) via vår kundportal (weborder). Med denna tekniska lösning kan du som kund ladda ner en BVD i orderhistoriken, precis på samma sätt som redan är möjligt med produktcertifikat.

Byggvarudeklarationer är ett redovisande dokument som bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Dessa dokument granskas och godkänns av ett antal externa parter där vi har valt att digitalisera bedömningar från Byggvarubedömningens system då majoriteten av våra kunder använder deras system. Om ni söker byggvarudeklarationer från Sunda hus återfinns dessa på vår externa webb, om ni saknar någon produkt är ni välkomna att kontakta er respektive kundansvarig.

Stena Stål arbetar vidare med andra digitala lösningar som skall fortsätta utveckla våra kunders upplevelse och affär.

Dela denna sida