Att leva i o-tider

2022-11-03

iStock-121591859.jpg

Det är svårt att använda några värdeord i en sådan här betraktelse utan att bokstaven o blir förstavelse. Om vi backar ett och halvt år tillbaka får vi säga att det har varit en otrolig prisutveckling. Nu har det snabbt vänt till att vara oroligt, osäkert och ovisst.

Den prisrusning som påbörjades våren 2021 till följd av materialbrist efter Covid och som ett år senare späddes på med störningar i leveranskedjor vid krigsutbrottet i Ukraina har nu vänt. Vi börjar närma oss prisnivåer som de var under andra hälften av 2021. Om man skulle kunna få se liknande förändringar på andra varor än stål så skulle stora delar av inflationsproblematiken vara löst.

Men det är förmodligen en lång väg dit. Nu lever vi under trycket av hög inflation, höjda styrräntor och elpriser som man inte ens hade i sin vildaste fantasi. Resultatet är höga kostnader och stor försiktighet i konsumtion och investeringsvilja. Den minskade efterfrågan gör att stålverken i Europa har börjat stänga ned kapacitet på ett sätt som de var länge sen vi såg. De nya höga energikostnaderna gör att kalkylen inte går ihop.

För att finna lite tröst och framtidstro vill jag ändra förmedla att när man summerar den verkliga förbrukningen av stål är inte skillnaden så stor över konjunkturcykler. Det rör sig oftast bara om några procent. Vi ser en marknad som så här långt har hyggliga behov. Om vi inte lägger för mycket energi på att läsa och lyssna på oroliga budskap, som denna text, så kommer vi säkert stärkta ur det här också.

 

Prisutveckling stål.jpg

 

Dela denna sidaliten_Hans_Svensson_3_JL[1].jpg

Av Hans Svensson, Vice VD och Marknadschef