Prislistor

Vi höjer våra priser på handelsstål, armering och specialstål.

Under sommaren har efterfrågan ökat vilket har resulterat i snabba prisuppgångar på järnmalm och stålskrot. I kombination med befintliga och nya tullar för import av stål till Europa så ökar beläggningsgraden och ledtiderna hos stålverken vilket ger höjda priser.

Denna lista gäller från och med 2017-08-21.

Förändringarna mot föregående lista ser du här

  • Dela denna sida