Prislistor

Höjda priser på balk och specialstål.

Den starka efterfrågan på stål till driver upp priserna på balk och specialstål. Prisuppgången påverkas också av stigande produktionskostnader för smältning av skrot då grafitelektroder har stigit kraftigt i pris.

Prislista nr. 109 gäller från och med 2017-11-16. 

Förändringarna mot föregående lista ser du här

 

  • Dela denna sida